Jeg er godkendt af Lejre Kommune!

Krav til dagplejere, der er med i "Grønne spirer"

Friluftsrådets materiale om "Grønne spirer"

DETTE ER EN KOPI AF FRILUFTSRÅDETS INFORMATIONSMATERIALE DER VEDRØRER DAGPLEJERES MULIGHEDER FOR AT BLIVE NATURDAGPLEJERE.

FLERE INFORMATIONER KAN SES PÅ FRILUFTSRÅDETS OFFICIELLE HJEMMESIDE www.groennespirer.dk

Sådan bliver du en Grøn Spire - naturdagplejer    

Grønne Spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for institutioner og dagplejere. Gennem 4 år har det Grønne Flag vajet over de grønneste børneinstitutioner i Danmark. I 2010 blev ordningen udvidet til at omfatte dagplejere med interesse for natur og udeliv.

Udebørn - derfor!
Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har overordentlig stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige og sansemæssige muligheder uderummet byder på.

Mål
Ved at tilbyde vores materiale og kurser om udeliv for de mindste, vil vi inspirere dagplejerne til at bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.

Ved at tilbyde vores Lille Grønne Flag til naturdagplejerne, skaber vi en positiv synlighed omkring dagplejernes indsats og udelivets mange kvaliteter.

Hvem kan tilmelde sig
En gruppe dagplejere kan tilmelde sig Grønne Spirer for et år af gangen. Gruppen skal bestå af 1-10 dagplejere og betale et medlemskab på 1200 kr. + moms uanset antal. Gruppen kan være en kommunal dagplejeenhed i et område eller det kan være en særlig naturinteresseret gruppe på tværs af hele kommunen. Er der flere end 10 medlemmer, deles gruppen i to. 

Hvad får I som medlemmer
Ved tilmelding modtager gruppen en Spirer-pakke med materiale og inspiration til udelivet. I får også 2 gratis pladser på vores kurser, som afholdes forskellige steder i landet forår og efterår. Endeligt får I mulighed for at ansøge om vores Lille Grønne Flag. Det er dog helt frivilligt, om I vil arbejde ud fra vores kriterier og ansøge om Flaget eller blot have glæde af materiale og kurser.

Sådan får I det lille Grønne Flag
En dagplejer, som er tilmeldt Grønne Spirer, kan ved at opfylde nogle kriterier gøre sig fortjent til at modtage vores Lille Grønne Flag og certifikat. Selvom resten af gruppen ikke ønsker at opfylde kriterierne, kan en eller flere af gruppens medlemmer godt ansøge. Blot skal de af gruppens medlemmer, der ønsker at ansøge, søge samlet af hensyn til administrationen. Ansøgningen fornyes hvert år.

Sådan får du Det Lille Grønne Flag

Kriterier for at modtage det lille Grønne Flag:

Grønne Spirer Dagplejerne skal i videst muligt omfang opfylde følgende: 

1) Naturen ind i dagligdagen

- børnene kommer ud hver dag

- dagplejen er på udflugt i naturen hver uge*

- børnene introduceres til årstidernes skiften, vejr og vind

- børnene er med til at plante, så og høste og får dermed indsigt i madens vej fra jord til bord 

2) Naturen året rundt

- Dagplejeren laver en årsplan med naturaktiviteter hver måned

3) Uddannelse

- 2 dagplejere i gruppen deltager i Grønne Spirers konference eller kursus og fortæller bagefter om oplevelserne til de andre i deres gruppe

4) Fortæl om jeres arbejde

-I skal indsende jeres årsplan til os, vi lægger måske jeres arbejde ud på hjemmesiden

-Jeres certifikat underskrives af jer og os og skal hænge synligt for forældre og andre

-Det skal være muligt for andre dagplejere at komme på besøg og høre om jeres initiativer

-I skal fortælle det centrale dagplejekontor i kommunen om jeres initiativer

* Her tænker vi på ”den lille natur”, som fint kan være en grøftekant, en samling træer, vandpytter og krattet langs stien – når blot turen går udenfor haven, stien og legepladsen.

Sådan arbejder I med kriterierne:

I kan begynde jeres arbejde når som helst på året og ansøge om Flaget når som helst. I skal benytte årsplanen, certifikatet og evalueringsarket som fulgte med jeres spirerpakke. Alle der ønsker et Flag udfylder disse tre ark.

Trin for trin                           

1)      I skal være tilmeldt Grønne Spirer

2)      Start med at udfylde årsplanen bedst muligt (se eksempler på www.gronnespirer.dk) og læs certifikatet. Overvej sammen, hvordan I skal tilrettelægge jeres hverdag for at opfylde de faste kriterier på certifikatet samt jeres egen årsplan.

3)      Arbejd ud fra de faste kriterier på certifikatet samt de aktiviteter, I selv har skrevet ind i årsplanen i mindst 3 måneder før I søger om Flaget.

4)      Efter ca. 3 måneder evaluerer I, hvordan det er gået med at opfylde de faste kriterier og jeres egne mål i årsplanen. Hver ansøger udfylder et evalueringsark.

5)      Hver ansøger underskriver et certifikat og sender det sammen med årsplan og evalueringsark til sekretariatet. Alle gruppens ansøgere  samler deres materiale i en fælles forsendelse og vedlægger det fælles ansøgningsskema.

6)      Modtag jeres Grønne Flag og afhold en festlig fejring. Vi sender vores lykønskninger til både borgmesteren og den kommunale dagplejeforvaltning. Læg evt. jeres årsplanen på kommunens hjemmeside og informer gerne pressen.

7)      Fortsæt arbejdet med kriterierne og jeres årsplan. Begge dele skal hænge/ligge synligt for forældrene. Efter et år genansøges.

Nyeste kommentarer

25.03 | 21:20

Flot og tydelig side og præsentation af dig og din iver og ildhu for de små

10.03 | 15:34

Til Morten der kontaktede mig i sidste uge! Jeg ville gemme dit num...

27.02 | 10:46

Hej Ellen + familie. Tak for en dejlig uge, og Josefine var rigtig glad for at ...