Friluftsrådets
Naturdagplejere

Friluftsrådets fokus på børns læring i naturen

Projektet går i sin enkelthed ud på, at styrke børnenes læring ved at færdes i og opleve mere af/i naturen end vi ellers er vant til - også selvom vi som dagplejere/børnepassere traditionelt set er rigtig gode til at færdes ude med børnene i stort set alt slags vejr.

Vand er vidunderligt og forunderligt 'legetøj' som man må have fingrene i, uanset om du er voksen eller barn ;0)

Et af kravene er, at der skal opstilles en årsplan - min årsplan er lagt under denne hovedside og kan læses hvis du har interesse for det. Jeg har ladet min årsplan følge kalenderåret, det synes jeg der er mest logik i.

Friluftsrådet har opstillet en række krav til de der ønsker at deltage i "Grønne spirers" arbejde. Når disse krav er opfyldt og der er arbejdet målrettet med natur og naturfænomener i mindst 3 mdr. kan man ansøge om det grønne flag. Flaget viser at her er en person der dagligt arbejder med børnenes læring udfra en særlig fokus på natur.

Mange spændende opdag-naturen-hilsener

🤪

Ellen