Jeg er godkendt af Lejre Kommune!

Kontakt mig på
mobil 60 65 23 96 / mail  fribert@andersen.mail.dk

Økonomi, privat pasning 


Økonomi ved privat pasningØkonomien i forbindelse med privat pasning er lidt anderledes end når du/i benytter det kommunale system.


I de kommunale ordninger betaler forældrene en sats for daginstitutionen, hvor det kommunale tilskud allerede er fratrukket.


I de private pasningstilbud betaler forældrene hele pasningsbeløbet og får udbetalt det kommunale tilskud. Blanketter til dette ligger på Lejre Kommunes hjemmeside. Jeg hjælper jer gerne med at komme i gang med ansøgning om det kommunale tilskud.


Satserne for pasning reguleres årligt i december, gældende fra januar det efterfølgende kalenderår.


Tilskud til privat pasning i Lejre Kommune er kr. 6.840,- for 2023.


For de kommunale institutioner betales 11 gange årligt (juli er betalingsfri), hvorimod der i de private pasningstilbud betales hver måned, også når der holdes ferier eller er sygdom.


Fripladser ydes ikke i de private ordninger.


Søskenderabat gives i både de private og kommunale ordninger, kommunen beregner rabatten automatisk.


Herunder har jeg listet priserne op for de forskellige former for pasning af børn op til 3 år i Lejre Kommune (2023).


PASNINGSTILBUD      mdl. pris    årlig betaling

Privat pasning (ca.)        2.860,-       34.320,-

Kommunal dagpleje        3.317,-       36.487,-

Vuggestue                     3.838,-       42.218,-

Vær opmærksom på, at prisen kan variere lidt alt afhængig af hvilken kommune i bor i - jeg tilstræber at alle "mine" familier har nogenlunde samme egebetaling.


Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til mig på 60652396.

Kontakt mig evt. også for at få oplyst det nøjagtige beløb for pasning hos mig...🤩


Ses vi?