Jeg er godkendt af Lejre Kommune!

Kontakt mig på
mobil 60 65 23 96 / mail  fribert@andersen.mail.dk

Målet med mit arbejde...

Målsætning for det daglige arbejde

Målet med mit daglige arbejde er;
at børnene og jeg har en god dag, hver dag, fuld af omsorg, nærvær, glæde, oplevelser, udfordringer, læring og kammeratskab.
Det udlever vi ved at være denne lille gruppe af børn, hvor hvert enkelt barn bliver set hver dag. Jeg er til stede som fast base, trøster, hjælper, iagttager og igangsætter - tager udgangspunkt i det hver enkelt barn finder interessant og gør det med øje for barnets aktuelle udviklingstadie.
Fordi det er en utrolig vigtig faktor for det enkelte barns udvikling og en vigtig forudsætning for et vellykket videre forløb i børnehave samt skole, har jeg særlig fokus på at styrke det enkelte barns sociale kompetencer. At få fælles oplevelser og at blive mødt af en anerkendende voksen, medvirker blandt andet til dette.

Mange glade hilsener
Ellen
😀

Målsætning for hele pasningsforløbet...

Målet med et fuldt pasningsforløb hos mig er, at barnet løbende får tilpas med udfordringer og erfaringer, således at det munder ud i at barnet er så selvhjulpent som muligt når det skal videre i børnehave.

Det er i sig selv en stor omvæltning i et lille menneskes liv, at starte i børnehave!

Der er mange børn og voksne at tage stilling til, meget nyt at lære samt nye regler og omgivelser - det kan godt være meget overvældende...


Når barnet, hos mig, selv magter noget (f.eks. at tage overtøj og sko af og på, håndtere kontakt til andre børn og voksne samt lytte og forstå små meddelelser) giver det selvværd og tryghed at kunne mestre disse basale ting. Barnet kan dermed bedre imødekomme børnehavens forventninger og ønsker til adfærd og evner.
Det giver en roligere overgang til institutions livet, at alt ikke er nyt, men at nogle ting er forudsigelige og velkendte - samt ikke mindst at barnet mestrer det!


Det lyder som en stor mundfuld - og ikke alle børn når det hele. Jeg vil dog arbejde målrettet med alle børnene i en god stemning - og så skal det meste nok lykkes!


Jeg ser frem til at fuldføre forløbet med DIT barn...


Ellen